ચાલતી પટ્ટી

" ગુજરાત રાજ્ય મુખ્ય શિક્ષક સંઘ પરિવાર આ બ્લોગમા આપનુ હાર્દિક સ્વાગત કરે છે."

સારસ્વત મિત્રોને સમર્પિત

સારસ્વત મિત્રોને સમર્પિત

એવોર્ડ/સન્માન

'શ્રેષ્ઠ શિક્ષક ચિત્રકૂટ એવોર્ડ'મેળવનાર શ્રી દિલીપકુમાર એચ.ભટ્ટનું શ્રીમતી વસુબહેન ત્રિવેદી દ્વારા સન્માન
પ.પૂજ્ય શ્રી રમેશભાઇ ઓઝાના હસ્તે સાંદિપનિ ગુરુ ગૌરવ એવોર્ડ' મેળવનાર રાજેશભાઇ બારોટ -એવોર્ડ/સન્માન
માન. શ્રી મુખ્ય મંત્રી ગુજરાત રાજ્યના હસ્તે રાજ્ય કક્ષાનો શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ મેળવતા શ્રી મધુબેન કેશવલાલ ભટ્ટ તા.૫/૯/૨૦૧૨
 ચિત્રકુટ એવોર્ડ મેળવતા શ્રી મધુબેન કેશવલાલ ભટ્ટ તા.૧૮/૧/૨૦૧૦